Verzending en retourzendingen

Verzending van uw pakket

De producten worden geleverd op het tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres, binnen de op de pagina voor de validering van de bestelling aangegeven termijn. In geval van vertraging in de verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de eventuele gevolgen voor de aan u opgegeven levertijd. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u in geval van vertraging van de levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren volgens de voorwaarden van artikel L 138-2 van het consumentenwetboek. Indien u het product in de tussentijd ontvangt, zullen wij overgaan tot terugbetaling aan u en de leveringskosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het consumentenwetboek. In geval van levering door een vervoerder kan de bedrijfsleider niet verantwoordelijk worden gesteld voor een te late levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de klant na verschillende voorstellen tot afspraak.


De afmetingen van de dozen zijn geschikt en uw artikelen zijn goed beschermd.

Voorwaarden voor herroeping

De klant beschikt over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de totaliteit van zijn bestelling om deze zonder opgaaf van reden te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen meedelen door een ondubbelzinnige verklaring met vermelding van zijn naam en voornaam, e-mail, adres, bestelnummer en datum:

  • via internet: op de website https://www.miel-imperial.com/nl/ via het contactformulier (https://www.miel-imperial.com/nous-contacter)
Terugbetalingen

In geval van terugtrekking van de Klant zal Imperial Honey de van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de datum waarop Imperial Honey op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken.
Indien de Klant de volledige bestelling intrekt, zal Miel-impérial alle van de Klant ontvangen betalingen voor deze bestelling terugbetalen.
Indien de Klant een deel van de Producten van de bestelling intrekt, zal Miel-impérial het bedrag van de teruggezonden Producten terugbetalen.

De terugbetaling gebeurt via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor zijn bestelling heeft gebruikt of via een bankoverschrijving.
Miel-impérial kan deze terugbetaling uitstellen tot de ontvangst en de verificatie van de Producten.

Terugzending van producten

De Klant moet de Producten uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen terugsturen.
De teruggestuurde producten moeten ongeopend, volledig en onbeschadigd zijn.
De terugzending van de pakketten moet gebeuren op het volgende adres:


. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de volledige bestelling of de Producten.